Euro standard lighting
Trang chủ >Chứng nhận

Chứng nhận

Ngày đăng: 16/03/2013

Chứng nhận hợp chuẩn CE

Các loại đèn chiếu sáng và bộ điện hiệu MESTAR đã được phòng kiểm chứng chính thức độc lập ở Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa kiểm chứng và công nhận theo tiêu chuẩn an toàn và chất lượng của Châu Âu, tiêu chuẩn Điện Kỹ thuật Quốc tế IEC 60598 2-1, tiêu chuẩn chống thấm theo chuẩn của Hội đồng Châu Âu.

Các sản phẩm hiệu MESTAR có dấu CE đảm bảo các yêu cầu về:

-          Chỉ định an toàn đối với các thiết bị điện hạ áp (theo quy định số 73/23 của Ủy ban Châu Âu EC và sau được sửa thành quy định số 93/96 )

-          Chỉ định về tương hợp điện từ EMC – không gây nhiễu các thiết bị điện tử khác (theo quy định số 89/336/EEC và sau được sửa thành quy định số 92/31/EEC)

            

 VDE                                                                                ENEC

Các sản phẩm có dấu ENCE phù hợp với các tiêu chuẩn khắt khe về quy cách và chất lượng của hội đồng Châu Âu

 

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: +84.8.38994790
Mobile: +84 908 353632
Email:mestar@mestar.vn

Hỗ trợ bán hàng
Hỗ trợ kỹ thuật